තරුණ කටයුතු

තරුණ ජනයා හෙට දවසේ නායකයෝ ය. ඔවුන් ඔවුන්ගේ උපරිම ශක්‍යතාවට ළ`ගා වන සේ දැනුවත් කිරීම, මග පෙන්වීම හා හැඩ ගැස්වීම අවශ්‍ය ය. විශේයෙන්ම ශී‍්‍ර ලංකාවේ තරුණ ජනයා විප්ලවය හා නොඉවසීම හේතු කොට ගෙන බොහෝ සේ පීඩාවට පත්ව තිබේ. එසේ වුව ද අවබෝධය, සමගි සන්ධානය හා අභිවර්ධනය සඳහා විශාලතම විභවය රැුඳී පවතින්නේ ඔවුන්ගේ අත් තුළම ය.
තරුණ අනු කමිටුවල අරමුණ

  1. තරුණ ජනයා අතර භාෂා අයිතීන් සඳහා ගරුත්වය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම.
  2. තරුණ ජනයා විවේචනාත්මක හා විශ්ලේෂණාත්මක සිතීමෙහි දිරි ගැන්වීම.
  3. සංවර්ධනයෙහි තරුණ ජනයාගේ නිර්මාණාත්මක යෙදවුම් යොදා ගැනීම.
  4. සැලසුම් කිරීමේ දී හා තීරණ ගැනීමේ දී තරුණ ජනයාගෙන් යෙදවුම් ලබා ගැනීම.
  5. නිපුණතා සංවර්ධනය හා ඔවුන්ගේ නිර්මාණකත්වය විදහා දැක්වීමේ අවස්ථා සඳහා තරුණ ජනයාට අවස්ථා ලබා දීම.
  6. පාලනයෙහි තරුණ සහභාගිත්වය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම ය.

This post is also available in: English, தமிழ்