அரசியலமைப்பு உருவாக்கம்

இடைக்கால வரைபு அறிக்கை

இடைக்கால வரைபு அறிக்கை இடைக்கால வரைபு அறிக்கை, வழிப்படுத்தற் குழுவின் தலைவர் கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்...

மேலும் வாசிக்க

அரசியலமைப்புக்கான இருபதாம் திருத்தம்

அரசியலமைப்புக்கான இருபதாம் திருத்த...

மேலும் வாசிக்க

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටි...

மேலும் வாசிக்க

இலங்கை அரசியலமைப்புக்கான சீர்த்திருத்தங்கள்

இலங்கை அரசியலமைப்புக்கான 1ஆவது திருத...

மேலும் வாசிக்க

அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் தொடர்பான இடைக்கால அறிக்கை

அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் தொடர்பான கு...

மேலும் வாசிக்க

புதிய அரசியலமைப்பு ஏன் எமக்கு அவசியம்?

புதிய அரசியலமைப்பு ஏன் எமக்கு அவசியம...

மேலும் வாசிக்க