செய்திகள்

2017 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகாரசபைகள் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம்

2017 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகாரசபைகள் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம் PDF link : Click Here  ...

மேலும் வாசிக்க

தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்திற்கான படிவங்கள்

தகவல்களைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம் PDF...

மேலும் வாசிக்க

இடைக்கால வரைபு அறிக்கை

இடைக்கால வரைபு அறிக்கை இடைக்கால வ...

மேலும் வாசிக்க

16/2017 : உள்ளூர் அதிகாரசபைகள் தேர்தல்கள் (திருத்தம்)

16/2017 : உள்ளூர் அதிகாரசபைகள் தேர்தல்கள்...

மேலும் வாசிக்க

இலங்கையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சிகள்

இலங்கையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசிய...

மேலும் வாசிக்க

தகவலுக்கான உரிமை தொடர்பான அறிவித்தல்

2016 ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உ...

மேலும் வாசிக்க

சமாதான நோக்கு

மலர் 13 இதழ் 02 / டிசம்பர் மாற்றுக் கொள்...

மேலும் வாசிக்க

குடிநீருக்காய் அல்லலுறும் ஆக்கரதன்னை மக்கள்

குடிநீருக்காய் அல்லலுறும் ஆக்கரதன்...

மேலும் வாசிக்க

கிக்கிரிவத்தையும் குப்பையும்

கிக்கிரிவத்தையும் குப்பையும். பசறை......

மேலும் வாசிக்க

மண் சரிவு அபாயத்தினால் அல்லலுறும் தெபெத்தை மக்கள்.

மண் சரிவு அபாயத்தினால் அல்லலுறும் தெ...

மேலும் வாசிக்க

இன உறவூக்கு மொழி அறிவே பிரதானமானது

த. மனோகரன் வீரகேசரி 2016/ 01/ 13 கட்டுரை வ...

மேலும் வாசிக்க